Zakład Kazimierza Bielińskiego to firma z długoletnimi tradycjami studniarskimi i doświadczeniem kilku pokoleń.
Tytuł MistrzaKazimierz Bieliński zdobył w 1970 roku, a dwa lata później rozpoczął własną działalność, którą systematycznie poszerzał o nowe dziedziny związane ze studniarstwem, hydrauliką i intaliatorstwem wodno-kanalizacyjnym.
Jak dotąd Mistrz wyuczył ponad 30 uczniów, od wielu lat jest również aktywnym członkiem zarządu Cechu Rzemiosł Różnych w Tucholi.


Studniarstwo Kazimierz Bieliński © 2010